۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه

  تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/01

به نام خدا

توجه: به هنگام شارژ مالیات برارزش افزوده مطابق سال از شارژ کاربر کسر میگردد. مالیات سال 1400 معادل 9% می باشد.

* تمامی قیمتهای ارسال پیامک به ریال می باشد

 

هزینه ارسال پیامک در پنل سفیر

 

پنل سفیر هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 230 230 230 480 480 480
2000 230 230 230 480 480 480
3000 230 230 230 480 480 480
21000 220 220 220 450 450 450
50004 220 220 220 450 450 450
50002 220 220 220 450 480 450

 

هزینه ارسال پیامک در پنل ویژه

 

پنل ویژه هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 240 240 240 480 480 480
2000 240 240 240 480 480 480
3000 240 240 240 480 480 480
21000 230 230 230 450 450 450
50004 230 230 230 450 450 450
50002 230 230 230 450 480 450

 

هزینه ارسال پیامک در پنل طلایی و وب سرویس

 

پنل عمومی هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 250 250 250 480 480 480
2000 250 250 250 480 480 480
3000 250 250 250 480 480 480
21000 240 240 240 450 450 450
50004 240 240 240 450 450 450
50002 240 240 240 450 480 450

 

 

هزینه ارسال پیام صوتی

 

پیام صوتی هزینه ارسال پیام صوتی به ازای هر یک ثانیه ( ريال )
نوع پنل درون شبکه ( همراه اول و تلفن ثابت ) (ريال) برون شبکه ( ایرانسل، رایتل، تالیا ) (ريال)
سفیر 15 17
ویژه 16 18
طلایی 17 19
وب سرویس 17 19