۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ و ۲۸ دقیقه

  تعرفه ارسال پیام کوتاه

به نام خدا

توجه: قیمتهای جدید با احتساب افزایش 33 درصدی همراه اول و 10 ریال مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد. قیمتهای اعلام شده نهایی و تا پایان سال 1397 اعتبار دارد. تاریخ بروز رسانی : 1397/10/01

هزینه ارسال پیامک در پنل سفیر

 

پنل سفیر هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 135 165 165 300 300 300
3000 150 150 150 330 330 330
5000 130 140 140 300 300 300
021 135 135 135 135 135 135
مسیر عمومی 135 140 140 300 300 300

 

هزینه ارسال پیامک در پنل ویژه

 

پنل ویژه هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 145 170 170 300 300 300
3000 160 160 160 330 330 330
5000 140 150 150 300 300 300
021 145 145 145 145 145 145
مسیر عمومی 145 150 150 300 300 300

 

هزینه ارسال پیامک در پنل طلایی و وب سرویس

 

تعرفه پلکانی هزینه ارسال پیامک فارسی اپراتورهای مختلف به ( ريال )
میزان شارژ به ریال 1000 3000 5000 021 مسیر عمومی
از مبلغ تا مبلغ همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل
0 499.999 155 170 165 165 150 160 145 145 155 162
500.000 999.999 150 170 163 163 148 158 143 143 150 157
1.000.000 1.999.999 148 170 160 160 145 155 140 140 148 155
2.000.000 4.999.999 145 170 158 158 142 152 138 138 145 152
5.000.000 9.999.999 140 165 155 155 140 150 135 135 140 147
10.000.000 24.999.999 138 165 152 152 135 145 132 132 138 145
25.000.000 49.999.999 135 165 150 150 132 142 130 130 135 142
50.000.000 74.999.999 132 165 148 148 130 140 127 127 132 139
75.000.000 99.999.999 130 160 145 145 125 135 125 125 130 137
100.000.000 149.999.999 127 160 142 142 122 132 122 122 127 134
150.000.000 200.000.000 124 160 140 140 120 130 120 120 124 131
200.000.000 به بالا مذاکره شود

 

هزینه ارسال پیام صوتی

 

پیام صوتی هزینه ارسال پیام صوتی به ازای هر یک ثانیه ( ريال )
نوع پنل درون شبکه ( همراه اول و تلفن ثابت ) (ريال) برون شبکه ( ایرانسل، رایتل، تالیا ) (ريال)
سفیر 15 17
ویژه 16 18
طلایی 17 19
وب سرویس 17 19

 

* به هنگام شارژ مالیات برارزش افزوده مطابق سال از شارژ کاربر کسر میگردد. مالیات سال 1397 معادل 9% می باشد.

 

* تمامی قیمتهای ارسال پیامک به ریال می باشد.