۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه

  تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/01

به نام خدا

توجه: به هنگام شارژ مالیات برارزش افزوده مطابق سال از شارژ کاربر کسر میگردد. مالیات سال 1400 معادل 9% می باشد.

* تمامی قیمتهای ارسال پیامک به ریال می باشد

 

هزینه ارسال پیامک در پنل سفیر

 

پنل سفیر هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 140 140 140 330 330 330
3000 135 135 135 330 330 330
21000 130 130 130 130 130 130
50004 130 130 130 300 300 300
50002 130 140 140 300 300 300

 

هزینه ارسال پیامک در پنل ویژه

 

پنل ویژه هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال )
نوع اپراتور همراه اول ایرانسل رایتل همراه اول ایرانسل رایتل
1000 150 150 150 330 330 330
3000 145 145 145 330 330 330
21000 140 140 140 140 140 140
50004 140 140 140 300 300 300
50002 140 140 140 300 300 300

 

هزینه ارسال پیامک در پنل طلایی و وب سرویس

 

تعرفه پلکانی هزینه ارسال پیامک فارسی اپراتورهای مختلف به ( ريال )
میزان شارژ به ریال 50002 1000 2000 3000 21000 - 50004
از مبلغ تا مبلغ همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل همراه اول ایرانسل
0 999.999 150 150 160 160 160 160 155 155 150 150
1.000.000 1.999.999 145 150 155 155 155 155 150 150 145 145
2.000.000 4.999.999 142 150 152 152 150 150 147 147 142 142
5.000.000 9.999.999 140 150 150 150 145 145 145 145 140 140
10.000.000 24.999.999 137 145 147 147 142 142 142 142 137 137
25.000.000 49.999.999 135 145 145 145 140 140 140 140 135 135
50.000.000 74.999.999 132 145 142 142 137 137 137 137 132 132
75.000.000 99.999.999 130 140 140 140 135 135 135 135 130 130
100.000.000 149.999.999 128 140 138 138 133 133 133 133 128 128
150.000.000 200.000.000 125 140 135 135 130 130 130 130 125 125
200.000.000 به بالا مذاکره شود

 

هزینه ارسال پیام صوتی

 

پیام صوتی هزینه ارسال پیام صوتی به ازای هر یک ثانیه ( ريال )
نوع پنل درون شبکه ( همراه اول و تلفن ثابت ) (ريال) برون شبکه ( ایرانسل، رایتل، تالیا ) (ريال)
سفیر 15 17
ویژه 16 18
طلایی 17 19
وب سرویس 17 19