۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ و ۲۴ دقیقه

  دانلود فایل

عنوان حجم فایل نوع فایل دانلود
آموزش استفاده از سامانه 2m2.ir 2.12 Mb ZIP http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
نمونه فایل دفترچه تلفن اکسل  Kb 20 Excel http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
نمونه فایل ورود بیمه نامه از اکسل  Kb 10 Excel http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
نمونه فایل افزودن خط اختصاصی از اکسل ( مدیریت )  Kb 21 Excel http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
نمونه فایل افزودن کاربر از فایل اکسل ( مدیریت )  Kb 40 Excel http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
فرم خدماتی نمودن خطوط 50002  Kb 87 ZIP http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
فرم خدماتی نمودن خطوط 1000 و 50001 و 9821 Kb 118 PDF http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
فرم خروج از فیلتر خطوط 50002  Kb 102 Word http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
فرم خدماتی نمودن خطوط 3000  Kb 45 RAR. http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
فرم درخواست فعالسازی خط تلفن ثابت  Kb 129 PDF http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
دانلود آنتی ویروس ESET از سایت ESET.COM 1.58 Mb EXE http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
تعرفه پنل پیام کوتاه در سال 1395  Kb 92 PDF http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
تعرفه ارسال پیام کوتاه در سال 1395  Kb 129 PDF http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png
فرم فعالسازی خطوط 021 و 026 471 Kb Zip http://www.safironline.ir/files/logo/1420821169.png