۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ و ۳۶ دقیقه

  تعرفه پنل پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : 1398/09/21

لیست امکانات پنل طلایی پنل ویژه پنل سفیر
تعرفه پنل پیام کوتاه ( تومان ) 50.000 150.000 300.000
ارسال پیامک به صورت تکی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک به صورت گروهی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک به صورت فلش http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک در آینده http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک معمولی از طریق اکسل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک کشوری به شماره های دائمی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک کشوری به شماره های اعتباری http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک بر اساس پیش شماره http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک بر اساس کدپستی همراه اول http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک به اصناف http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پيامک بر اساس کدپستي ايرانسل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک منطقه ای ایرانسل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال از نقشه همراه اول http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک بر اساس تفکیک جنسیت http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک بر اساس رده سنی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
دریافت پیامک ( رایگان ) http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
پاسخ به پیام دریافتی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
دفترچه تلفن http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
جستجو در متن پیامک های ارسالی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
جستجو در متن پیامک های دریافتی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
چک کردن پیامک های دریافتی از طریق اکسل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک داینامیک از طریق اکسل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
دریافت اطلاعات در قالب اکسل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
کنترل با موبایل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
انتقال به ایمیل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
انتقال به موبایل http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند سالگرد ازدواج http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند تاریخ تولد http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند اعلام صورت حساب http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند آژانس هواپیمایی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند آزمایشگاه http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند بیمه نامه http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال هوشمند اعلام سر رسید http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ختم قرآن http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
سررسید پیامکی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
تناسب اندام http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
صندوق پیشنهادات http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
منشی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
قرعه کشی http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
نظرسنجی http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
مسابقه http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک از طریق آدرس http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک از طریق وب سرویس http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
دریافت پیامک از طریق آدرس http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
مسدود کردن دریافت از شماره ها http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
نوبت دهی - ساده http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
نوبت دهی - پیشرفته http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
مشتریان فروشگاه http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ثبت سریال http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
فروش کارت شارژ و سریال http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
خرید کارت شارژ http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پيامک هوشمند از طريق اکسل http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
تحلیل گر http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
کدخوان http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ایجاد کارمند http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ایجاد سطح دسترسی جدید http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ایمیل کاتالوگ http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیامک دانشجو از طریق اکسل http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
آموزش از طریق پیامک http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1569589316_delete(1).png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
شارژ آنلاین http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
پشتیبانی ثبت تیکت http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
خط عمومی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال تبلیغاتی به شماره های بلک لیست http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
ارسال پیام صوتی http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png http://www.safironline.ir/files/logo/1418847342.png
خط اختصاصی هدیه 12 رقمی 11 رقمی 10 رقمی
هزینه پشتیبانی سالیانه ( تومان ) 15.000 15.000 15.000
تعرفه ارسال پیامک پلکانی ثابت ثابت
تعرفه پنل پیام کوتاه ( تومان ) 50.000 150.000 300.000