۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ و ۵۸ دقیقه

  وب سرویس

درگاه پیام کوتاه امکان ارسال و دریافت پیامک از طریق نرم افزارهای شخصی ، وب سایت ها و پرتال ها را فراهم می کند. ارسال پيام هاي خودکار، اعلام رويدادها، ارسال اخطارهای امنیتی، احراز هويت ، مديريت نرم افزار و به روز رسانی وب سایت توسط پيامک، کاربردهایی هستند که با اتصال به درگاه پیام کوتاه سفیر آنلاین بدست می آیند.
درگاه پیام کوتاه به برنامه نويسانی که مایل به ارسال و دریافت پیامک از نرم افزار خود هستند همچنین مدیران وب سایت هایی که افزونه ارسال پیامک برای پرتال یا فروشگاه آن ها منتشر شده است واگذار می شود.
 
وب سرویس شرکت رایان پیام سفیر از 12 متد پشتیبانی مینماید .
 
این متد ها جهت عملیات های ارسال پیامک , دریافت لیست پیامک های دریافتی , دریافت گزارش پیامک های ارسالی , افزودن شماره به دفترچه تلفن, بررسی شماره موبایل در بلک لیست مخابرات , میزان موجودی و دریافت اطلاعات یک کاربر مورد استفاده قرار میگیرد . 
 
برای استفاده از وب سرویس باید ابتدا آدرس زیر را به عنوان فایل اصلی به برنامه معرفی نمایید :
 
 
در زیر متد ها و نحوه استفاده از هر متد شرح داده شده است . 

نام متد sms_get_number_in_cat  : این متد برای دریافت لیست شماره های ذخیره شده در یک دسته بندی ( مخاطبین سامانه ) استفاده میشود . 
پارامتر ها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
 - password : رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
 - catid : شناسه گروه شماره های موردنظر  [اجباری]
 - start : اندیس شروع کننده نتیجه ( مثلا اگر شماره سی ام تا پنجاهم را نیاز دارید باید این پارامتر را عدد 30 قرار دهید )    [اختیاری]
perpage : تعداد سطور نتایج [اختیاری]
 - order :  میتوان نتیجه را براساس پارامتریابارگذاری و فیلتر نمود ( sort )   [اختیاری]
پاسخ : پاسخ این متد به صورت آرایه ارسال خواهد شد . 

نام متد sms_get_cat_list  : این متد برای دریافت لیست دسته بندی مخاطبین کاربر استفاده میشود . 
پارامتر ها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
 - password : رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
پاسخ : پاسخ این متد به صورت آرایه دو بعدی خواهد بود که شامل کلیه اطلاعات هر دسته بندی مثل عنوان , شناسه و دیگر موارد خواهد بود . 

نام متد send_sms  : این متد برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس استفاده خواهد شد 
پارامتر ها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
 - password : رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
 - sender_number : شماره ارسال کننده در سامانه پیامک  [اجباری]
 - reciever_number : شماره دریافت کننده پیامک  [اجباری]
note : متن پیامک ارسالی  [اجباری]
date : تاریخ ارسال پیامک ( ارسال در آینده ) [ اختیاری ] - این متغیر به صورت آرایه ارسال میشود و میتواند شامل یک یا بیش از یک تاریخ باشد . 
request_uniqueid : جهت جلوگیری از ارسال پیامک تکراری از منبع کد , میتوانید این متغیر را با یک عدد یا متن منحصر به فرد مقداردهی کنید . در صورت ارسال درخواست تکراری در پاسخ این متد smsid های قبلی ارسال خواهند شد 
 - ersal_flash : آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا خیر ( مقدار true یا false دریافت میکند ) [اختیاری]
onlysend : جهت ارسال سریع بدون وقفه در زمان ارسال پیامک ( ارسال پیامک با تاخیر 15 ثانیه به مشترک انجام خواهد شد) [اختیاری]
date : تاریخ ارسال پیامک ( مورد استفاده جهت پیامک های ارسال در آینده ) [اختیاری]
پاسخ : پاسخ این متد به طور معمول شامل آرایه ای از اعداد هستند که به آنها smsid و یا شناسه پیامک در سیستم گفته میشوند . 

نام متد get_number  : این متد برای دریافت لیست شماره های ارسال کننده ( اعم از عمومی یا اختصاصی ) کاربر استفاده میشود 
پارامتر ها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
 - password : رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
پاسخ :  پاسخ این متد به صورت یک آرایه دو بعدی ارسال خواهد شد که شامل شماره های ارسال کننده و در بعد دوم شامل نوع و ترتیب این شماره ها است . نوع شماره ها ( kind ) میتوانید حاوی مقدار user یعنی خط اختصاصی و public یعنی خط عمومی باشد . 

نام متد  sms_deliver : استعلام وضعیت پیامک با شناسه ارسال شده 
پارامترها : 
 -  smsid_arr : یک ارایه شامل شناسه های یکتای پیامک های ارسال شده جهت استعلام وضعیت [اجباری]
 -  dargah :  درگاه مربوط به پیامک ارسال شده - مقادیر قابل استفاده : 1000-2000-3000-9821-50001-50002-50004  [اجباری]
پاسخ : پاسخ این متد به صورت یک ارایه به ترتیب آرایه درخواستی خواهد بود . آرایه بازگشتی شامل اعداد  خواهد بود که هر عدد برابر با یک وضعیت پیامک است . ( لیست اعداد و وضعیت پیامک های ارسالی ) 

نام متد  is_number_in_blacklist : استعلام وضعیت  لیست سیاه برای هر شماره موبایل 
پارامترها : 
 -  number : شماره موبایل موردنظر جهت استعلام بلک لیست . این متغیر به صورت آرایه باید ارسال شود .   [اجباری]
پاسخ : پاسخ این متد به صورت آرایه به ترتیب مقادیرارسالی خواهد بود . مقدار 0  : شماره بلک لیست نیست . مقدار 1 : شماره بلک لیست است .

نام متد add_user  : این متد جهت افزودن یک کاربر جدید به سیستم مورد استفاده قرار میگیرد . 
پارامترها : 
 - admin_username :نام کاربری پنل مدیریت   [اجباری]
 - admin_password : رمز عبور پنل مدیریت    [اجباری]
 - username : یوزرنیم درخواستی برای کاربر   [اجباری]
 - password : رمز عبور درخواستی برای کاربر   [اجباری]
 - email : ایمیل کاربر    [اجباری]
 - fullname : نام و نام خانوادگی کاربر    [اجباری]
 - mobile : موبایل کاربر    [اجباری]
 - catid : شناسه مربوط به گروه کاربری    [اختیاری [
پاسخ : پاسخ این متد به صورت متن بازگشت داده خواهد شد . در صورتی که خطایی در زمان ایجاد کاربر بروز نماید متن خطا در پاسخ درخواست ارسال خواهد شد . مثل نام کاربری تکراری یا موبایل تکراری 

نام متد sms_user_info  : این متد برای دریافت اطلاعات یک کاربر استفاده میشود . 
پارامترها : 
 -  username : نام کاربری که با آن در سامانه وارد میشوید    [اجباری]
 -  password :رمز عبور که با آن در سامانه وارد میشوید    [اجباری]
پاسخ : پاسخ این متد به صورت آرایه شامل اطلاعات کاربر درخواستی مثل شناسه کاربر / نام / ایمیل / موبایل / موجودی / تاریخ ایجاد و تاریخ انقضا خواهد بود . 

نام متد sms_credit : این متد برای استعلام میزان موجودی کاربر موردنظر استفاده میشود . مقدار بازگشتی به ریال خواهد بود . 
پارامتر ها : 
username : نام کاربری موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]
password : رمزعبور موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]
پاسخ : پاسخ این متد به صورت یک عدد ساده و براساس ریال ارسال خواهد شد . 

نام متد  sms_add_number : این متد برای افزودن شماره جدید به دفتر تلفن کاربر استفاده میگردد . 
پارامترها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
password : رمزعبور مورداستفاده در سامانه پیامک[اجباری]
fullname : نام کامل مربوط به شخص [اجباری]
number : شماره همراه شخص[اجباری]
catid : شناسه دسته بندی هدف که شخص در آن قرار خواهد گرفت .[اجباری]
gender : جنسیت شخص ( خانم / آقا ) 
fullname_en : نام شخص به انگلیسی
gender_en : جنسیت شخص به انگلیسی ( Mr/Miss) 
پاسخ :  پاسخ این متد به صورت یک متن ساده که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات شامل کلمه ok و در صورتی که خطایی رخ دهد شامل متن خطای پیش آمده خواهد بود . 

نام متد  sms_receive : دریافت لیست پیامک های دریافتی کاربر از طریق وب سرویس 
پارامترها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه[اجباری]
password : رمز عبور مورداستفاده در سامانه[اجباری]
number : شماره خط اختصاصی کاربر مورد استفاده در سامانه [اجباری]
catid : شناسه دسته بندی پیامک های دریافتی
start : شناسه شروع لیست پیامک ها 
perpage : تعداد پیامک های دریافتی در هر صفحه
read : نشانه گذاری پیامک ها به صورت خوانده شده ( true یا false) 
پاسخ : این متد در پاسخ یک آرایه دو بعدی شامل پیامک های دریافتی در بازه تعیین شده را ارسال خواهد کرد . 

نام متد  user_add_cat : این متد برای افزودن یک گروه جدید در قسمت مخاطبین استفاده میشود .
پارامترها : 
 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه [اجباری]
password : رمز عبور مورداستفاده در سامانه [اجباری]
title : شماره خط اختصاصی کاربر مورد استفاده در سامانه [اجباری]
پاسخ : این متد در پاسخ یک آرایه ارسال خواهد کرد که شامل شناسه گروه های ایجاد شده خواهد بود . این متد تکراری بودن نام گروههای کاربری را بررسی نمیکند . 

نام متد convert_unixtime_to_jalali  : این تابع برای تبدیل timestamp لینوکس به تاریخ جلالی - شمسی استفاده میشود . 
پارامترها : 
 - date : نام کاربری مورد استفاده در سامانه [اجباری]
پاسخ : این متد در پاسخ یک متن ساده ارسال خواهد کرد که شامل تاریخ و ساعت و دقیقه به شمسی و فقط اعداد خواهد بود . 

 نام متد  number_query  : این تابع برای استعلام یک شماره از نظر این که در سیستم ثبت شده یا خیر استفاده میشود . 
پارامترها : 
 - number:  شماره استعلامی جهت بررسی . شماره باید به صورت کامل ارایه شود . مثل : 30002822 یا 50004664  [اجباری]
پاسخ : این متد در پاسخ یک متن ساده ارسال خواهد کرد که اگر شماره در سیستم موجود باشد متن با عدد 0 شروع و در ادامه خطای سیستم را نمایش میدهد و در صورتی که شماره موجود نباشد عدد 1 برگشت داده میشود