۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ و ۲۶ دقیقه

  مادر [ تاریخ ارسال : 25 مهر 1391 ساعت 12 و 10 دقیقه ]


زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است

زیباترین خطاب “مادر جان” است

“مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق

واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید

روزت مبارک مادر . . .

اس ام اس روز مادر

میلاد فراس ام اس روز مادر

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا اس ام اس روز مادر
به یاد می آورم لحظه های فراز را که :

صدای او اعتبارم می بخشید

و لحظه های نشیب را که اعتمادم

به یاد می آورم افرای افراشته ای را ، به یاد می آورم مادرم را . . .

اس ام اس روز مادر

هر زنی دو مرد را دوست دارد !

یکی ساخته تخیلات اوست ، و دیگری هنوز به دنیا نیامده !

اس ام اس روز مادر

بیشتر مردان موفقیتشان را مدیون زن اولشان هستند

و زن دومشان را مدیون موفقیتشان !!!

اس ام اس روز مادر

آسودگی از محن ندارد مادر ، آسایش جان و تن ندارد مادر ،

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش ، ورنه غم خویشتن ندارد مادر . . .

اس ام اس روز مادر

مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست . . .

اس ام اس روز مادر

روز زن بهانه ای است برای تشکر از شما و من خیلی دوستتون دارم

و حاضرم همه دنیامو دو دستی تقدیمتون کنم . . .

اس ام اس روز مادر

وقتی محبتت را با همه وجودت به من تقدیم کردی و مرا شرمنده الطاف کریمانه ات کردی و

دل قشنگت را مالامال از عشق را در وجودم نهادی و عهد کردم که تکیه گاهت در همه لحظاتت باشم. روز ولادت

حضرت زهرا را به شما همسر عزیز و مهربانم پیشاپیش تبریک میگویم . . .

اس ام اس روز مادر

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تو

تولد مظهر خلقت مبارک باد . . .
اس ام اس روز مادر
و خداوند زن را نمک زندگی آفرید تا مرد را از گندیدگی نجات دهد !

روز زن مبارک !

اس ام اس روز مادر

چه گویم در مقام تو , تو ای روح اهورایی , تو نور چشم خورشیدی

تو زهرایی , تو زهرایی . . .

اس ام اس روز مادر
همسرم عزیزم ، روز زن فرصتی برای ابراز اس ام اس روز مادر

بنام آنکه شادی وخوشبختی را آفرید به آسمان گفتم قشنگترین جمله را بگو تا برای

عزیزترین کسم بنویسم : گفت بنویس دوست دارم بی نهایت باصداقت تا قیامت تقدیم به

همسرعزیزم به مناسبت سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (ع) و روز زن . . .

اس ام اس روز مادر
سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر

قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان بر همه زنان عالم مبارک باد . . .

اس ام اس روز مادر

در نگاه پر فروغت در آماقه سوکوتت تنها محبت را میبینم مهر تو در زره زره ی وجودم رخنه

کرده و حال به زیبا ترین و مقدس ترین واژه یعنی مادر قسم می خورم که دوستت دارم

مادر عزیزم روزت مبارک . . .

اس ام اس روز مادر
مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران

مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد.

روزت مبارک مادر خوبم . . .

اس ام اس روز مادر

مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی ، تو شگفتی خلقتی

تو لبریز عظمتی ، تو را دوست دارم و می ستایمت .

دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت برکت , رحمت و عزت می طلبم . . .

اس ام اس روز مادر

مژده به آقایان : پژو ۴۰۵ بدون ایر بگ – بدون کمربندایمنی – آماده آتش سوزی بدون دلیل

دوگانه سوز و آماده انفجار- بهترین هدیه برای همسر دلبندتان در روز زن !!!

اس ام اس روز مادر
دوست دارم همیشه همرنگ صداقت باشی .

روزت مبارک همسر عزیزم . تنها تکیه گاه منی دوستت دارم . . .
اس ام اس روز مادر
همسرم روزت را تبریک گفته و هزاران هزار شاخه ی روز صورتی را به همراه تمام اس ام اس روز مادر
همسر عزیزم زن زندگی من بدان همیشه و در هر شرایط دوستت دارم. عاشقانت همه

نامی و نشانی دارند آنکه در اس ام اس روز مادر

السلام ای درخت نور بر تنت همیشه رخت نور

ای الهه ی وفا و عشق

پاکی از وجود پاک توست عشق قلب سینه چاک توست . . .

اس ام اس روز مادر
ولادت ام الائمه ، حضرت فاطمه ، بر شما و بر همه ، مبارک باد . . .

اس ام اس روز مادر

سرای احمد امشب رشک طور است / زمین و آسمان غرق سرور است

نهد پا در جهان دخت محمد-ص / به راهش از جهان گلریز حور است . . .

اس ام اس روز مادر

دوش از سرور غیبم / بر گوش دل ندا شد

گفتا زجای برخیز، / عالم پر از صفا شد

ظاهر فروغ زهرا-س / از بیت مصطفی شد . . .

اس ام اس روز مادر
میلاد اس ام اس روز مادر

عالم شده معطر از گلشن خدیجه / خندد گل محمد در دامن خدیجه

آنان که دیده بستند از خدمت خدیجه / کی می توان ببینند این عزت خدیجه . . .

اس ام اس روز مادر

هدیه به پیشگاه این مادر و فرزند نورانی ، صلوات . . .

اس ام اس روز مادر

باز از چمن داور، یک غنچه نمایان شد / از یمن قدوم او عالم همه بستان شد

برخیز نما شادی، ایام سرور آمد / چون باز دری بر خلق از روضه ی رضوان شد . . .

اس ام اس روز مادر

زهرا که از فروغش عالم ضیا گرفته / دین نبی ز فیضش نشو و نما گرفته

مریم زمکتب او درس حیا گرفته / جشنی به عرش اعلی بهرش خدا گرفته . . .

اس ام اس روز مادر

مادر خوبم :

به تو سلام می کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود

و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود

روزت خجسته، لبانت پر ز

[ ][ ][ زیباترین ][ واژه ][ بر ][ لبان ][ آدمی ][ واژه ][ “مادر” ][ است ][ ][ زیباترین ][ خطاب ][ “مادر ][ جان” ][ است ][ ][ “مادر” ][ واژه ][ ایست ][ سرشار ][ از ][ امید ][ و ][ عشق ][ ][ واژه ][ ای ][ شیرین ][ و ][ مهربان ][ که ][ از ][ ژرفای ][ جان ][ بر ][ می ][ آید ][ ][ روزت ][ مبارک ][ مادر ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ میلاد ][ فراس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ زن ][ هستی ][ ساز ][ و ][ نظم ][ ده ][ و ][ مهر ][ گستر ][ است ][ ، ][ سـرچشمه ][ محبت ][ و ][ الطاف ][ داور ][ است ][ ][ بهر ][ صفا ][ و ][ لطف ][ خدا ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ به ][ یاد ][ می ][ آورم ][ لحظه ][ های ][ فراز ][ را ][ که ][ : ][ ][ صدای ][ او ][ اعتبارم ][ می ][ بخشید ][ ][ و ][ لحظه ][ های ][ نشیب ][ را ][ که ][ اعتمادم ][ ][ به ][ یاد ][ می ][ آورم ][ افرای ][ افراشته ][ ای ][ را ][ ، ][ به ][ یاد ][ می ][ آورم ][ مادرم ][ را ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ هر ][ زنی ][ دو ][ مرد ][ را ][ دوست ][ دارد ][ ! ][ ][ یکی ][ ساخته ][ تخیلات ][ اوست ][ ، ][ و ][ دیگری ][ هنوز ][ به ][ دنیا ][ نیامده ][ ! ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ بیشتر ][ مردان ][ موفقیتشان ][ را ][ مدیون ][ زن ][ اولشان ][ هستند ][ ][ و ][ زن ][ دومشان ][ را ][ مدیون ][ موفقیتشان ][ !!! ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ آسودگی ][ از ][ محن ][ ندارد ][ مادر ][ ، ][ آسایش ][ جان ][ و ][ تن ][ ندارد ][ مادر ][ ، ][ ][ دارد ][ غم ][ و ][ اندوه ][ جگر ][ گوشه ][ خویش ][ ، ][ ورنه ][ غم ][ خویشتن ][ ندارد ][ مادر ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ مادرم ][ هستی ][ من ][ ز ][ هستی ][ توست ][ تا ][ هستم ][ و ][ هستی ][ دارمت ][ دوست ][ ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ روز ][ زن ][ بهانه ][ ای ][ است ][ برای ][ تشکر ][ از ][ شما ][ و ][ من ][ خیلی ][ دوستتون ][ دارم ][ ][ و ][ حاضرم ][ همه ][ دنیامو ][ دو ][ دستی ][ تقدیمتون ][ کنم ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ وقتی ][ محبتت ][ را ][ با ][ همه ][ وجودت ][ به ][ من ][ تقدیم ][ کردی ][ و ][ مرا ][ شرمنده ][ الطاف ][ کریمانه ][ ات ][ کردی ][ و ][ ][ دل ][ قشنگت ][ را ][ مالامال ][ از ][ عشق ][ را ][ در ][ وجودم ][ نهادی ][ و ][ عهد ][ کردم ][ که ][ تکیه ][ گاهت ][ در ][ همه ][ لحظاتت ][ باشم. ][ روز ][ ولادت ][ ][ حضرت ][ زهرا ][ را ][ به ][ شما ][ همسر ][ عزیز ][ و ][ مهربانم ][ پیشاپیش ][ تبریک ][ میگویم ][ ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ ای ][ مادر ][ عزیز ][ که ][ جانم ][ فدای ][ تو ][ ][ قربان ][ مهربانی ][ و ][ لطف ][ و ][ صفای ][ تو ][ ][ تولد ][ مظهر ][ خلقت ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ . ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ و ][ خداوند ][ زن ][ را ][ نمک ][ زندگی ][ آفرید ][ تا ][ مرد ][ را ][ از ][ گندیدگی ][ نجات ][ دهد ][ ! ][ ][ روز ][ زن ][ مبارک ][ ! ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ چه ][ گویم ][ در ][ مقام ][ تو ][ , ][ تو ][ ای ][ روح ][ اهورایی ][ , ][ تو ][ نور ][ چشم ][ خورشیدی ][ ][ تو ][ زهرایی ][ , ][ تو ][ زهرایی ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ همسرم ][ عزیزم ][ ، ][ روز ][ زن ][ فرصتی ][ برای ][ ابراز ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ بنام ][ آنکه ][ شادی ][ وخوشبختی ][ را ][ آفرید ][ به ][ آسمان ][ گفتم ][ قشنگترین ][ جمله ][ را ][ بگو ][ تا ][ برای ][ ][ عزیزترین ][ کسم ][ بنویسم ][ : ][ گفت ][ بنویس ][ دوست ][ دارم ][ بی ][ نهایت ][ باصداقت ][ تا ][ قیامت ][ تقدیم ][ به ][ ][ همسرعزیزم ][ به ][ مناسبت ][ سالروز ][ میلاد ][ حضرت ][ صدیقه ][ کبری ][ فاطمه ][ زهرا ][ (ع) ][ و ][ روز ][ زن ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ سالروز ][ میلاد ][ خجسته ][ فاطمه ][ زهرا ][ (س) ][ سرور ][ بانوان ][ جهان، ][ عطای ][ خداوند ][ سبحان، ][ کوثر ][ ][ قرآن، ][ همتای ][ امیر ][ مومنان ][ و ][ الگوی ][ بی ][ بدیل ][ تمام ][ جهانیان ][ بر ][ همه ][ زنان ][ عالم ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ در ][ نگاه ][ پر ][ فروغت ][ در ][ آماقه ][ سوکوتت ][ تنها ][ محبت ][ را ][ میبینم ][ مهر ][ تو ][ در ][ زره ][ زره ][ ی ][ وجودم ][ رخنه ][ ][ کرده ][ و ][ حال ][ به ][ زیبا ][ ترین ][ و ][ مقدس ][ ترین ][ واژه ][ یعنی ][ مادر ][ قسم ][ می ][ خورم ][ که ][ دوستت ][ دارم ][ ][ مادر ][ عزیزم ][ روزت ][ مبارک ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ مادر، ][ ای ][ لطیف ][ ترین ][ گل ][ بوستان ][ هستی، ][ ای ][ باغبان ][ هستی ][ من، ][ گاهِ ][ روییدنم ][ باران ][ ][ مهربانی ][ بودی ][ که ][ به ][ آرامی ][ سیرابم ][ کند. ][ گاهِ ][ پروریدنم ][ آغوشی ][ گرم ][ که ][ بالنده ][ ام ][ سازد. ][ ][ روزت ][ مبارک ][ مادر ][ خوبم ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ مادر ][ ای ][ لطیف ][ ترین ][ گل ][ بوستان ][ هستی ][ ، ][ تو ][ شگفتی ][ خلقتی ][ ][ تو ][ لبریز ][ عظمتی ][ ، ][ تو ][ را ][ دوست ][ دارم ][ و ][ می ][ ستایمت ][ . ][ ][ دست ][ بر ][ دعا ][ بر ][ می ][ دارم ][ و ][ از ][ خدای ][ یگانه ][ برایت ][ برکت ][ , ][ رحمت ][ و ][ عزت ][ می ][ طلبم ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ مژده ][ به ][ آقایان ][ : ][ پژو ][ ۴۰۵ ][ بدون ][ ایر ][ بگ ][ ][ بدون ][ کمربندایمنی ][ ][ آماده ][ آتش ][ سوزی ][ بدون ][ دلیل ][ ][ دوگانه ][ سوز ][ و ][ آماده ][ انفجار- ][ بهترین ][ هدیه ][ برای ][ همسر ][ دلبندتان ][ در ][ روز ][ زن ][ !!! ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ دوست ][ دارم ][ همیشه ][ همرنگ ][ صداقت ][ باشی ][ . ][ ][ روزت ][ مبارک ][ همسر ][ عزیزم ][ . ][ تنها ][ تکیه ][ گاه ][ منی ][ دوستت ][ دارم ][ ][ . ][ . ][ . ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ همسرم ][ روزت ][ را ][ تبریک ][ گفته ][ و ][ هزاران ][ هزار ][ شاخه ][ ی ][ روز ][ صورتی ][ را ][ به ][ همراه ][ تمام ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ همسر ][ عزیزم ][ زن ][ زندگی ][ من ][ بدان ][ همیشه ][ و ][ در ][ هر ][ شرایط ][ دوستت ][ دارم. ][ عاشقانت ][ همه ][ ][ نامی ][ و ][ نشانی ][ دارند ][ آنکه ][ در ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ السلام ][ ای ][ درخت ][ نور ][ بر ][ تنت ][ همیشه ][ رخت ][ نور ][ ][ ای ][ الهه ][ ی ][ وفا ][ و ][ عشق ][ ][ پاکی ][ از ][ وجود ][ پاک ][ توست ][ عشق ][ قلب ][ سینه ][ چاک ][ توست ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ولادت ][ ام ][ الائمه ][ ، ][ حضرت ][ فاطمه ][ ، ][ بر ][ شما ][ و ][ بر ][ همه ][ ، ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ سرای ][ احمد ][ امشب ][ رشک ][ طور ][ است ][ / ][ زمین ][ و ][ آسمان ][ غرق ][ سرور ][ است ][ ][ نهد ][ پا ][ در ][ جهان ][ دخت ][ محمد-ص ][ / ][ ][ به ][ راهش ][ از ][ جهان ][ گلریز ][ حور ][ است ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ دوش ][ از ][ سرور ][ غیبم ][ ][ / ][ بر ][ گوش ][ دل ][ ندا ][ شد ][ ][ گفتا ][ زجای ][ برخیز، ][ / ][ عالم ][ پر ][ از ][ صفا ][ شد ][ ][ ظاهر ][ فروغ ][ زهرا-س ][ / ][ ][ از ][ بیت ][ مصطفی ][ شد ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ میلاد ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ عالم ][ شده ][ معطر ][ از ][ گلشن ][ خدیجه ][ / ][ خندد ][ گل ][ محمد ][ در ][ دامن ][ خدیجه ][ ][ آنان ][ که ][ دیده ][ بستند ][ از ][ خدمت ][ خدیجه ][ / ][ کی ][ می ][ توان ][ ببینند ][ این ][ عزت ][ خدیجه ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ هدیه ][ به ][ پیشگاه ][ این ][ مادر ][ و ][ فرزند ][ نورانی ][ ، ][ صلوات ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ باز ][ از ][ چمن ][ داور، ][ یک ][ غنچه ][ نمایان ][ شد ][ / ][ از ][ یمن ][ قدوم ][ او ][ عالم ][ همه ][ بستان ][ شد ][ ][ برخیز ][ نما ][ شادی، ][ ایام ][ سرور ][ آمد ][ / ][ چون ][ باز ][ دری ][ بر ][ خلق ][ از ][ روضه ][ ی ][ رضوان ][ شد ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ زهرا ][ که ][ از ][ فروغش ][ عالم ][ ضیا ][ گرفته ][ / ][ دین ][ نبی ][ ز ][ فیضش ][ نشو ][ و ][ نما ][ گرفته ][ ][ مریم ][ زمکتب ][ او ][ درس ][ حیا ][ گرفته ][ / ][ جشنی ][ به ][ عرش ][ اعلی ][ بهرش ][ خدا ][ گرفته ][ . ][ . ][ . ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ مادر ][ ][ مادر ][ خوبم ][ : ][ ][ به ][ تو ][ سلام ][ می ][ کنم، ][ تا ][ خانه ][ عروجم ][ با ][ دعای ][ تو ][ بنا ][ شود ][ ][ و ][ دلم ][ در ][ آسمان ][ آبی ][ مهرت ][ رها ][ شود ][ ][ روزت ][ خجسته، ][ لبانت ][ پر ][ ز ][ ][ ][ ][ ]