۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ و ۴۱ دقیقه

  sms [ تاریخ ارسال : 12 دی 1391 ساعت 16 و 33 دقیقه ]

شب
یعنی پایان با تو بودن
ای کاش میشد شب نیز جلودارمان نبود
در انتظار شب های با تو هستم
شب خوبی داشته باشی

ای کاش دوباره صبح بشه دوباره مهمونت کنم
با گفتن صبحت به خیر گلها را قربونت کنم
شب به خیرعزیزِم


شب به خیر عزیزِ من ، خوابای خوب ببینی
بری از دامنِ شب ، گُل تازه بچینی

میروم وعده آنجاکه با هم شب و روز را آشتی است،صبح چندان دور نیست...
شب بخیر

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات
بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات
شب به خیر احساس من . .


امیدوارم امشب که می خوابی سفر زیبایی داشته باشی به دنیای رویاها
عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .شبت بخیر


عزیزم خواب و بیدارت قشنگه / شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم / منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم . .

شب سردی ست و هوا منتظر باران است
وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من
ماه پیشانی من،دلبر بارانی من


شبت شیک
شبت بهشت
شبت رنگارنگ
شبت ستاره بارون
شبت پر خاطره

ﺧﻮﺍﺑﯽ؟ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺁﺭﻭﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﯽ ﺗﺮﺱ، ﺑﯽ ﺩﻟﻬﺮﻩ، ﺑﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ، ﺩﻡ ﺩﺭ ﻭﺍﯾﺴﻢ، ﺳﺮﻣﻮ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ، ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ
ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﮔﻠﻢ
ﺧﻮﺍﺑﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ


سلام..
ببخشيد اين وقت شب مزاحمتون شدم..
ميخواستم ياد آوري كنم كه شب ها كه ما ميخوابيم آقا پليسه بيداره.


[ شب ][ یعنی ][ پایان ][ با ][ تو ][ بودن ][ ای ][ کاش ][ میشد ][ شب ][ نیز ][ جلودارمان ][ نبود ][ در ][ انتظار ][ شب ][ های ][ با ][ تو ][ هستم ][ شب ][ خوبی ][ داشته ][ باشی ][ ][ ای ][ کاش ][ دوباره ][ صبح ][ بشه ][ دوباره ][ مهمونت ][ کنم ][ با ][ گفتن ][ صبحت ][ به ][ خیر ][ گلها ][ را ][ قربونت ][ کنم ][ شب ][ به ][ خیرعزیزِم ][ ][ ][ ][ شب ][ به ][ خیر ][ عزیزِ ][ من ][ ، ][ خوابای ][ خوب ][ ببینی ][ بری ][ از ][ دامنِ ][ شب ][ ، ][ گُل ][ تازه ][ بچینی ][ ][ ][ میروم ][ وعده ][ آنجاکه ][ با ][ هم ][ شب ][ و ][ روز ][ را ][ آشتی ][ است،صبح ][ چندان ][ دور ][ نیست... ][ شب ][ بخیر ][ ][ ][ عزیزم ][ پرده ][ چشماتو ][ آروم ][ میکشم ][ روی ][ چشات ][ بوسه ][ دوستت ][ دارم ][ رو ][ میگیرم ][ از ][ گونه ][ هات ][ شب ][ به ][ خیر ][ احساس ][ من ][ . ][ . ][ ][ ][ ][ امیدوارم ][ امشب ][ که ][ می ][ خوابی ][ سفر ][ زیبایی ][ داشته ][ باشی ][ به ][ دنیای ][ رویاها ][ عزیزترینم ][ ، ][ تا ][ برگردی ][ به ][ انتظارت ][ بیدار ][ میمونم ][ . ][ . ][ .شبت ][ بخیر ][ ][ ][ ][ عزیزم ][ خواب ][ و ][ بیدارت ][ قشنگه ][ / ][ شب ][ من ][ بی ][ تو ][ و ][ بی ][ آب ][ و ][ رنگه ][ بخواب ][ ای ][ نازنینم, ][ مهربونم, ][ دلنشینم ][ / ][ منم ][ من, ][ عاشقت, ][ آروم ][ باش ][ بهترینم ][ . ][ . ][ ][ ][ شب ][ سردی ][ ست ][ و ][ هوا ][ منتظر ][ باران ][ است ][ وقت ][ خواب ][ است ][ و ][ دلم ][ پیش ][ تو ][ سرگردان ][ است ][ شب ][ بخیر ][ ای ][ نفست ][ شرح ][ پریشانی ][ من ][ ماه ][ پیشانی ][ من،دلبر ][ بارانی ][ من ][ ][ ][ شبت ][ شیک ][ شبت ][ بهشت ][ شبت ][ رنگارنگ ][ شبت ][ ستاره ][ بارون ][ شبت ][ پر ][ خاطره ][ ][ ﺧﻮﺍﺑﯽ؟ﺩﻟﻢ ][ ﻣﯽ ][ ﺧﻮﺍﺩ ][ ﺁﺭﻭﻡ ][ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ][ ﺑﺎﺷﯽ، ][ ﺑﯽ ][ ﺗﺮﺱ، ][ ﺑﯽ ][ ﺩﻟﻬﺮﻩ، ][ ﺑﯽ ][ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ][ ﺩﻟﻢ ][ ﻣﯽ ][ ﺧﻮﺍﺩ ][ ﻭﻗﺘﯽ ][ ﺧﻮﺍﺑﯽ ][ ﺍﻭﻧﺠﺎ ][ ﺑﺎﺷﻢ، ][ ﺩﻡ ][ ﺩﺭ ][ ﻭﺍﯾﺴﻢ، ][ ﺳﺮﻣﻮ ][ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ][ ﺑﻪ ][ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ، ][ ﻧﮕﺎﺕ ][ ﮐﻨﻢ ][ ﺧﻮﺏ ][ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ][ ﮔﻠﻢ ][ ﺧﻮﺍﺑﺎﯼ ][ ﺭﻧﮕﯽ ][ ﺑﺒﯿﻨﯽ ][ ][ ][ سلام.. ][ ببخشيد ][ اين ][ وقت ][ شب ][ مزاحمتون ][ شدم.. ][ ميخواستم ][ ياد ][ آوري ][ كنم ][ كه ][ شب ][ ها ][ كه ][ ما ][ ميخوابيم ][ آقا ][ پليسه ][ بيداره. ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]