۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ و ۴۴ دقیقه

  تبريك [ تاریخ ارسال : 11 خرداد 1391 ساعت 13 و 29 دقیقه ]

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا

مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی

و... بسیار سخت است ...

روز مرد مبارک

ای طنین نام تو بر گوش من ای پناه گریه ی خاموش من
همچو باران مهربان بر من ببار ای که هستی مثل ابر نو بهار
پدر عزیزم روزت مبارک


پدرم
به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد
سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
لبی که زمزمه درد می کند شب و روز
به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد
روزت مبارک


اس ام اس تبریک روز پدر,اس تبریک روز پدر,اس ام اس تبریک روز پدر و مرد

اس ام اس تبریک روز پدر

ای پدر بوی شقایق می دهی عاشقی را یاد عاشق می دهی
با تو سبزم،گل بهارم،ای پدر هر چه دارم از تو دارم ای پدر
روز پدر مبارک

اس ام اس تبریک روز پدر,اس تبریک روز پدر,اس ام اس تبریک روز پدر و مرد

اس ام اس تبریک روز پدر

پدر دستات برام گهواره بودن چشات مثل چراغ خــونه من
بجز تو از همـــه دنیا بریدم کسی رو مثل تو عاشق ندیدم
روزت مبارک پدر عزیزمز گلشن هستی چو خدا دانه ی ما کاشت
بر ریشه ی ما آب،پدر مایه پدر بود
در باغ وجود آفت و نقصان وملالت
در دفع هم آرایه و پیرایه پدر بود
پدرم روزت مبارک


اس ام اس تبریک روز پدر,اس تبریک روز پدر,اس ام اس تبریک روز پدر و مرد

اس ام اس تبریک روز پدر

پدر جان قسم بجان عزیز ات که هیج گاه
یاد شکوه مند تو إز دل نمی رود

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود
روزت مبارک


چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود
برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود

ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است
در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود
پدرم روزت مبارک


روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …
روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …
و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …
روز موجودی با محبت به نام پدر ..
پدر عزیزم روزت مبارک
«اس ام اس روز پدر»

به دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم
اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند
فقط میگویم ” دوستت دارم پدر ” روزت مبارک


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

پدرم ، تاج سرم ، تو اعتبار منی ، تو تکیه گاه منی
بدون تو و محبت های بی پایان تو هیچم
امیدوارم بتونم فرزند خوبی برای شما باشم
بهترین پدر دنیا ، روزت مبارک


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

پدر مهربان و خوبم از زحماتی که در این سالها برای من کشیدی
سپاسگذارم ، و از خدا میخواهم سایه مهربانی ات تا ابد بر سرمان بماند
روز پدر مبارک.


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

پدر، تو تپش قلب خانه ای؛ وقتی هر صبح، با تلنگر عشق،
از خانه بیرون میروی و با کشش عشق، دوباره باز میگردی.
تو را به من هدیه دادند و من امروز، تمامی خود را
به تو هدیه خواهم کرد؛ اگر بپذیری…..
امروز بی نهایت دلتنگ پدر هستم….
تقدیم به همه بابا های خوب دنیا


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

پدرم راه تمام زندگیست ، پدرم دلخوشی همیشگیست . روزت مبارک باباجون


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

وز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست ...
روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته ...
و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه ...
روز موجودی با محبت به نام پدر ..
پدر عزیزم روزت مبارک


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارون
با تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندون
هر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوها
هنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا
پدر عزیزم روزت مبارک

اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم.


اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامی و دلبند خویش
تویی مایه ی بود و پیدایشم / کنا رت به ناز و به آسایشم
پدر تکیه گاه وجود منی /تو سرمایه ی هست و بود منی
پدر عزیزم روزت مبارک
[ تبریک ][ به ][ کسی ][ که ][ نمی ][ دانم ][ از ][ بزرگی ][ اش ][ بگویم ][ یا ][ ][ ][ مردانگی، ][ سخاوت، ][ سکوت، ][ مهربانی ][ ][ ][ و... ][ بسیار ][ سخت ][ است ][ ... ][ ][ ][ ][ روز ][ مرد ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ای ][ طنین ][ نام ][ تو ][ بر ][ گوش ][ من ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ای ][ پناه ][ گریه ][ ی ][ خاموش ][ من ][ همچو ][ باران ][ مهربان ][ بر ][ من ][ ببار ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ای ][ که ][ هستی ][ مثل ][ ابر ][ نو ][ بهار ][ پدر ][ عزیزم ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ پدرم ][ به ][ یمن ][ لطف ][ تو ][ بختم ][ بلند ][ خواهد ][ شد ][ سرم ][ به ][ خاک ][ رهت ][ ارجمند ][ خواهد ][ شد ][ لبی ][ که ][ زمزمه ][ درد ][ می ][ کند ][ شب ][ و ][ روز ][ به ][ یمن ][ روی ][ تو ][ پر ][ نوشخند ][ خواهد ][ شد ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر,اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر,اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر ][ و ][ مرد ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ ای ][ پدر ][ بوی ][ شقایق ][ می ][ دهی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ عاشقی ][ را ][ یاد ][ عاشق ][ می ][ دهی ][ با ][ تو ][ سبزم،گل ][ بهارم،ای ][ پدر ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هر ][ چه ][ دارم ][ از ][ تو ][ دارم ][ ای ][ پدر ][ روز ][ پدر ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر,اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر,اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر ][ و ][ مرد ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدر ][ دستات ][ برام ][ گهواره ][ بودن ][ ][ ][ ][ ][ چشات ][ مثل ][ چراغ ][ خــونه ][ من ][ بجز ][ تو ][ از ][ همـــه ][ دنیا ][ بریدم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ کسی ][ رو ][ مثل ][ تو ][ عاشق ][ ندیدم ][ روزت ][ مبارک ][ پدر ][ عزیزم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ز ][ گلشن ][ هستی ][ چو ][ خدا ][ دانه ][ ی ][ ما ][ کاشت ][ بر ][ ریشه ][ ی ][ ما ][ آب،پدر ][ مایه ][ پدر ][ بود ][ در ][ باغ ][ وجود ][ آفت ][ و ][ نقصان ][ وملالت ][ در ][ دفع ][ هم ][ آرایه ][ و ][ پیرایه ][ پدر ][ بود ][ پدرم ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر,اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر,اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر ][ و ][ مرد ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدر ][ جان ][ قسم ][ بجان ][ عزیز ][ ات ][ که ][ هیج ][ گاه ][ یاد ][ شکوه ][ مند ][ تو ][ إز ][ دل ][ نمی ][ رود ][ ][ تا ][ دامن ][ کفن ][ نکشم ][ زیر ][ پای ][ خاک ][ نقشی ][ تو ][ هم ][ دمی ][ ز ][ مقابل ][ نمی ][ رود ][ ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ چون ][ سایه ][ ی ][ رب ][ بر ][ سر ][ ما ][ سایه ][ پدر ][ بود ][ برسایه ][ ی ][ رب ][ در ][ صحف ][ همسایه ][ پدر ][ بود ][ ][ ایزد ][ چو ][ بفرمود ][ که ][ او ][ رب ][ صغیر ][ است ][ در ][ دفتر ][ عشق ][ آیه ][ و ][ سرمایه ][ پدر ][ بود ][ پدرم ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ روز ][ تولد ][ حضرت ][ علی ][ تنها ][ روز ][ پدر ][ نیست ][ ][ روز ][ بزرگداشت ][ مقام ][ مردانگی ][ و ][ انسانیته ][ ][ و ][ اون ][ گنجی ][ یه ][ که ][ هر ][ کسی ][ نمی ][ تونه ][ دارای ][ اون ][ باشه ][ ][ روز ][ موجودی ][ با ][ محبت ][ به ][ نام ][ پدر ][ .. ][ پدر ][ عزیزم ][ روزت ][ مبارک ][ «اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر» ][ ][ ][ به ][ دنبال ][ قشنگ ][ ترین ][ واژه ][ ها ][ و ][ کلمات ][ میگردم ][ اما ][ هیچ ][ کلمه ][ و ][ واژه ][ ای ][ نمیتواند ][ عظمت ][ حضور ][ تو ][ را ][ در ][ زندگی ][ من ][ وصف ][ کند ][ فقط ][ میگویم ][ ][ دوستت ][ دارم ][ پدر ][ ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدرم ][ ، ][ تاج ][ سرم ][ ، ][ تو ][ اعتبار ][ منی ][ ، ][ تو ][ تکیه ][ گاه ][ منی ][ بدون ][ تو ][ و ][ محبت ][ های ][ بی ][ پایان ][ تو ][ هیچم ][ امیدوارم ][ بتونم ][ فرزند ][ خوبی ][ برای ][ شما ][ باشم ][ بهترین ][ پدر ][ دنیا ][ ، ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدر ][ مهربان ][ و ][ خوبم ][ از ][ زحماتی ][ که ][ در ][ این ][ سالها ][ برای ][ من ][ کشیدی ][ سپاسگذارم ][ ، ][ و ][ از ][ خدا ][ میخواهم ][ سایه ][ مهربانی ][ ات ][ تا ][ ابد ][ بر ][ سرمان ][ بماند ][ روز ][ پدر ][ مبارک. ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدر، ][ تو ][ تپش ][ قلب ][ خانه ][ ای؛ ][ وقتی ][ هر ][ صبح، ][ با ][ تلنگر ][ عشق، ][ از ][ خانه ][ بیرون ][ میروی ][ و ][ با ][ کشش ][ عشق، ][ دوباره ][ باز ][ میگردی. ][ تو ][ را ][ به ][ من ][ هدیه ][ دادند ][ و ][ من ][ امروز، ][ تمامی ][ خود ][ را ][ به ][ تو ][ هدیه ][ خواهم ][ کرد؛ ][ اگر ][ بپذیری….. ][ امروز ][ بی ][ نهایت ][ دلتنگ ][ پدر ][ هستم…. ][ تقدیم ][ به ][ همه ][ بابا ][ های ][ خوب ][ دنیا ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدرم ][ راه ][ تمام ][ زندگیست ][ ، ][ پدرم ][ دلخوشی ][ همیشگیست ][ . ][ روزت ][ مبارک ][ باباجون ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ وز ][ تولد ][ حضرت ][ علی ][ تنها ][ روز ][ پدر ][ نیست ][ ... ][ روز ][ بزرگداشت ][ مقام ][ مردانگی ][ و ][ انسانیته ][ ... ][ و ][ اون ][ گنجی ][ یه ][ که ][ هر ][ کسی ][ نمی ][ تونه ][ دارای ][ اون ][ باشه ][ ... ][ روز ][ موجودی ][ با ][ محبت ][ به ][ نام ][ پدر ][ .. ][ پدر ][ عزیزم ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ علی ][ پا ][ به ][ این ][ دنیا ][ گذاشت ][ و ][ قلب ][ عاشقان ][ را ][ محسور ][ کرد ][ و ][ همگان ][ را ][ با ][ انسانی ][ آشنا ][ کرد ][ که ][ پدر ][ تمامی ][ آفریدگان ][ پروردگارش ][ لقب ][ گرفت ][ روز ][ پدر ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ پدر ][ ای ][ چراغ ][ خونه! ][ مرد ][ دریا، ][ مرد ][ بارون ][ با ][ تو ][ زندگی ][ یه ][ باغه، ][ بی ][ تو ][ سرده ][ مثل ][ زندون ][ هر ][ چی ][ دارم ][ از ][ تو ][ دارم ][ ، ][ تو ][ بهار ][ آرزوها ][ هنوزم ][ اگه ][ نگیری، ][ دستامو ][ می ][ افتم ][ از ][ پا ][ پدر ][ عزیزم ][ روزت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ بابای ][ عزیزم ][ ، ][ روز ][ پدر ][ رو ][ بهت ][ تبریک ][ میگم ][ و ][ صمیمانه ][ بر ][ دستای ][ پینه ][ بسته‌ات ][ بوسه ][ می‌زنم. ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ روز ][ پدر ][ ][ ][ پدر ][ بشنو ][ این ][ حرف ][ فرزند ][ خویش ][ / ][ عزیزو ][ گرامی ][ و ][ دلبند ][ خویش ][ تویی ][ مایه ][ ی ][ بود ][ و ][ پیدایشم ][ / ][ کنا ][ رت ][ به ][ ناز ][ و ][ به ][ آسایشم ][ پدر ][ تکیه ][ گاه ][ وجود ][ منی ][ /تو ][ سرمایه ][ ی ][ هست ][ و ][ بود ][ منی ][ پدر ][ عزیزم ][ روزت ][ مبارک ]