۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ و ۴۸ دقیقه

  سخنان شخصیت ها [ تاریخ ارسال : 9 شهریور 1393 ساعت 12 و 07 دقیقه ]

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید
شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .
[ مهم ][ نیست ][ که ][ چقدر ][ مرتکب ][ اشتباه ][ می ][ شوید ][ یا ][ به ][ آهستگی ][ پیشرفت ][ می ][ کنید ][ شما ][ همیشه ][ جلوتر ][ از ][ همه ][ کسانی ][ هستید ][ که ][ اصلاً ][ هیچ ][ قدمی ][ برنمی ][ دارند ][ . ][ . ][ . ]